Obuka za pisanje projekata za međunarodne donatore

Od 8. do 10. februara 2018. godine u Vrnjačkoj Banji održana je obuka za koordinatorke i koordinatore za pisanje predloga projekata za međunarodne donatore. Obuka je realizovana u okviru projekta „Osnaživanje kancelarija za mlade“, koji sprovodi Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ciljevi obuke bili su:
• Predstavljanje aktivnih konkursa međunarodnih donatora kod kojih kancelarije za mlade imaju mogućnost apliciranja;
• Identifikovanje/mapiranje ključnih partnera na međunarodnom nivou;
• Prolaženje kroz aplikacije za pisanje projekata kod evropske komisije;
• Finansijski aspekt projekata i izveštavanje u skladu sa smernicama donatora;
• Umrežavanje kancelarija za mlade u cilju izrade zajedničkih projekata.