Održan prvi regionalni sastanak sa Kancelarijama za mlade iz Beograda

Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda realizovala je 13. oktobra prvi regionalni sastanak sa Kancelarijama za mlade sa područja grada Beograda, u cilju dobre komunikacije Asocijacije i kancelarija za mlade, razmene iskustava i planiranja aktivnosti. Sastanku je pored članova Predsedništva Asocijacije KZM i koordinatora i koordinatorki Kancelarija za mlade prisustvovala predstavnica Ministarstva omladine i sporta koja je pozdravila učesnike.

Ovo je prvi od šest planiranih regionalnih sastanaka na teritoriji Republike Srbije u 2017. godini. Teme sastanka bile su:

  • Upoznavanje Kancelarija za mlade sa radom Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade,
  • Razmena iskustava i deljenje primera dobre prakse rada kancelarija za mlade.

Na regionalnim sastancima koordinatori/ke imaju mogućnost da sa svojim kolegama uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu. Kroz regionalne sastanke koordinatori i koordinatorke imaju priliku da se informišu o radu Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade kao i da daju sugestije za unapređenje komunikacije i rada.