Regionalni sastanak sa kancelarijama za mlade sa zapada Srbije

Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade realizovala je 27. oktobra na Zlatiboru regionalni sastanak sa Kancelarijama za mlade sa područja zapada Srbije.

U cilju dobre komunikacije Asocijacije KZM i kancelarija za mlade, podeljena su iskustva u radu, organizovanju i planiranim aktivnostima.

Ovo je treći od šest planiranih regionalnih sastanaka na teritoriji Republike Srbije u 2017. godini.

Na regionalnim sastancima koordinatori/ke imaju mogućnost da sa svojim kolegama/nicama uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu. Kroz regionalne sastanke koordinatori i koordinatorke se informišu o radu Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i imaju priliku da daju sugestije za unapređenje komunikacije i praksi.