Regionalni sastanci sa kancelarijama za mlade na jugu i istoku Srbije

Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade realizovala je 16. i 17. novembra u Boru i Nišu  regionalne sastanke sa Kancelarijama za mlade sa područja južne i istočne Srbije

 

U cilju dobre komunikacije Asocijacije KZM i kancelarija za mlade, podeljena su iskustva u radu, organizovanju i planiranim aktivnostima.

U 2017. godini planirano je šest regionalnih sastanaka  sa kancelarijama za mlade širom Srbija.

Na regionalnim sastancima koordinatori/ke imaju mogućnost da sa svojim kolegama/nicama uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu. Kroz regionalne sastanke koordinatori i koordinatorke se informišu o radu Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i imaju priliku da daju sugestije za unapređenje komunikacije i praksi.