Sastanak sa Kancelarijama za mlade – region CENTAR

Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade 26. oktobra 2017. godine u Kragujevcu, i 29. novembra u Loznici održala je regionalne sastanke za region CENTAR.

U cilju dobre komunikacije Asocijacije KZM i kancelarija za mlade, podeljena su iskustva u radu, organizovanju i planiranim aktivnostima.

Na regionalnim sastancima koordinatori/ke su imali mogućnost da sa svojim kolegama uporede prakse, razmene iskustva, podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu i informišu se o radu Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade, kao i da daju sugestije za unapređenje komunikacije i rada.