O nama

Inicijativa za formiranje Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade je pokrenuta od strane koordinatora i koordinatorki Kancelarija za mlade (KZM) u cilju unapređenja kvaliteta rada, vidljivosti, umrežavanja i razmene iskustva kancelarija za mlade na svim nivoima.

 

Pravno i formalno uspostavljanje Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade je rezultat višegodišnjeg zajedničkog rada koordinatora/ki kancelarija za mlade i ključnih partnera koji su obezbedili stratešku i sistemsku podršku celokupnom procesu – Ministarstvo omladine i sporta (MOS), Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

 

Nacionalna Asocijacija kancelarija za mlade je zvanično osnovana u martu 2014 godine. Odluku o pokretanju postupka za osnivanje Nacionalne Asocijacije kancelarija za mlade i delegiranju predstavnika ispred kancelarije za mlade da predstavlja svoju opštinu ili grad u okviru Skupštine Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, donelo je 56 gradova i opštine koji su se upisali kao osnivači.

 

Osnivačka skupština Nacionalne Asocijacije kancelarija za mlade održana je 07.03.2014. u Beogradu uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 

Na prvoj vanrednoj sednici koja je održana 17. septembra 2015. godine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade pridružilo se 13 novih članica i odabrano je sedmočlano Predsedništo, Predsednik i Sekretarijat.

 

Na redovnoj skupštini održanoj 17. i 18. marta 2016. godine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade pristupilo je 11 novih članica.

 

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade prepoznata je kao relevantan partner u stvaranju uslova za poboljšanje položaja mladih na lokalnom i nacionalnom nivou kroz ostavrivanje ciljeva svog rada.